Voorgenomen bestedingen

  • kosten preekvoorzieningen,
  • kosten onderhoud kerkgebouw:
  • Verfwerk,